Kremacja

KremacjaKremacja Warmiński Zakład Pogrzebowy

Tradycyjny pogrzeb jest w Polsce najczęstszą formą pochówku. Jednak coraz większym powodzeniem cieszy się kremacja, czyli spopielanie ciał zmarłych. Kremacja czyli proces spopielania zmarłych ma długą tradycję. Pierwsza współczesna spopielarnia powstała w Mediolanie w 1873 roku.
Kremacja dokonywana jest z zachowaniem wszystkich norm etycznych.
Spopielanie dokonywane jest w temperaturze 800-1200 stopni Celsjusza od 2 do 3 godzin. Zakład, który dokonał kremacji umieszcza prochy w urnie i wydaje nam protokół spopielenia.

Kremacja nie jest możliwa w każdym przypadku, np. gdy osoba zmarła miała wszczepiony rozrusznik serca, a nie został on usunięty z ciała w szpitalu. Wyjęcie rozrusznika przed kremacją można zlecić pracownikom domów pogrzebowych. W trumnie bezwzględnie nie można umieszczać przedmiotów zawierających akumulatory lub baterie, materiałów plastikowych, metalowych protez, dużych przedmiotów (np. książek), przedmiotów szklanych.

Kościół katolicki nie sprzeciwia się spopielaniu, o ile nie została celowo wybrana z pobudek przeciwnych religii (kanon 1176 par. 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.). Dlatego obrzędy pogrzebowe w niczym nie różnią się od tych stosowanych przy tradycyjnym chowaniu zmarłych w trumnach. Uroczystości odbywają się w kaplicy, podczas mszy oraz przy grobie. Podobnie sytuacja wygląda u protestantów. Żydzi i prawosławni wykluczają możliwość kremacji. W tych wyznaniach możliwe jest jedynie chowanie ciał zmarłych w grobach.

Urnę z prochami chowa się we wcześniej wykupionym miejscu na polu urnowym lub w kolumbarium czyli zbiorowym grobowcu z niszami na urny. Za taką formą pochówku przemawiają względy ekologiczne i ekonomiczne. Ludzi jest coraz więcej i zaczyna brakować miejsc na cmentarzach.

Transport urny

Urnę z prochami zmarłego można przewozić dowolnymi środkami transportu.